Disclaimer

Algemeen

Huub Schoenmaeckers verleent u hierbij toegang tot www.anderdel.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Huub Schoenmaeckers en derden zijn aangeleverd. Huub Schoenmaeckers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Huub Schoenmaeckers.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Huub Schoenmaeckers.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wilt u meer weten wat deze wet inhoud, ga dan naar deze website.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u een contact-, informatie- of ander formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarnaast worden de gegevens gearchiveerd om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht.

Cookie Keuze

Deze website maakt alleen gebruik van sessie cookies.

Beveiliging

Eventuele wachtwoorden door u verstrekt op deze website worden gecodeerd opgeslagen. Alle gegevens zoals wachtwoorden, naam en e-mailadressen worden in een beveiligde database opgeslagen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Biedt U na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Huub Schoenmaeckers
Gaspeldoorn 16

6226 WR Maastricht

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Dit privacy statement is overigens voor een deel via de ICT Recht-disclaimergenerator gegenereerd.

 

 

5x2h7076.jpg